Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 34308. Total visits: 1136457. Daily visits: 351.
Your visits: 24. Your last visit was on 17 May 2022 (Tue) at 03:56 GMT from 3.236.50.252. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020