Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 22912. Total visits: 608088. Daily visits: 268.
Your visits: 15. Your last visit was on 19 Sep 2019 (Thu) at 05:37 GMT from 34.204.175.38. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2018. Last updated 27.08.2018