Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 4 visitors are online. Unique visitors: 31834. Total visits: 1107926. Daily visits: 366.
Your visits: 35. Your last visit was on 21 Oct 2021 (Thu) at 14:35 GMT from 35.173.35.159. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020