Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 3 visitors are online. Unique visitors: 27929. Total visits: 907452. Daily visits: 337.
Your visits: 19. Your last visit was on 24 Nov 2020 (Tue) at 13:56 GMT from 3.238.147.211. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020