Отвъддунавски електронен корпус
Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Български говори в Румъния. 38 селища изследвани. Повече от 140 информатори анкетирани. 146 допълнителни отвъддунавски селища, идентифицирани по архивни данни. Диалектология.

Website statistics: Currently 3 visitors are online. Unique visitors: 26104. Total visits: 765083. Daily visits: 304.
Your visits: 15. Your last visit was on 26 May 2020 (Tue) at 15:23 GMT from 3.235.172.213. (idx=10)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020